4 resultats per a tag: irpf


Agenda tributària de Juliol 2018

En aquesta publicació es desglossem l'agenda tributària prevista per juliol de 2018....

Finalitza el termini de regularització de les retencions d’IRPF

L'AEAT aclareix, mitjançant nota informativa, la forma de regularització de les retencions com a conseqüència de la nova escala aplicable als rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir de 2015.07.12 . Els terminis de regularització són, a opció del pagador, el 2015.07.12 o el 2015.08.01. ...

Reducció de l’IRPF en vigor el 12 de Juliol de 2015

El Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. (Publicat el dia 2015.07.11) incorpora una sèrie de novetats que us detallem a continuació i que creiem són del vostre interès....

Noves retencions d’IRPF a aplicar a partir de l’1 gener 2015

Com a conseqüència de la finalització del període transitori que es va iniciar l'any 2011 i l'entrada en vigor el proper 1 de gener de la Reforma Fiscal aprovada pel Govern, us hem preparat una taula perquè entengueu amb facilitat les noves retencions a aplicar a partir l'1 de gener de 2015, així com en 2016. ...