3 resultats per a tag: irpf


Finalitza el termini de regularització de les retencions d’IRPF

L'AEAT aclareix, mitjançant nota informativa, la forma de regularització de les retencions com a conseqüència de la nova escala aplicable als rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir de 2015.07.12 . Els terminis de regularització són, a opció del pagador, el 2015.07.12 o el 2015.08.01. ...

Reducció de l’IRPF en vigor el 12 de Juliol de 2015

El Reial decret llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. (Publicat el dia 2015.07.11) incorpora una sèrie de novetats que us detallem a continuació i que creiem són del vostre interès....

Noves retencions d’IRPF a aplicar a partir de l’1 gener 2015

Com a conseqüència de la finalització del període transitori que es va iniciar l'any 2011 i l'entrada en vigor el proper 1 de gener de la Reforma Fiscal aprovada pel Govern, us hem preparat una taula perquè entengueu amb facilitat les noves retencions a aplicar a partir l'1 de gener de 2015, així com en 2016. ...