3 resultats per a tag: Hisenda


Ets autònom o empresari i utilitzes part del teu habitatge habitual per a l’exercici de la teva activitat econòmica?

En aquest cas, probablement presentes la autoliquidació per l'IRPF, declarant, entre altres conceptes, ingressos i despeses de l'activitat artística que realitza en ella. En aquests despeses, podria incloure la deducció de subministraments de telèfon, gasoil, etc. de forma parcial, en relació a la proporció d'ús destinat a l'exercici de la professió.

...

Exempció d’aportar garanties en ajornament o fraccionament de deutes de fins a 30.000 euros a Hisenda

Des del 2015.10.21, amb l'objectiu de agilitar la gestió en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament de deutes i facilitar el pagament als obligats , s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties , només és exigible per deutes de més de 30.000 euros .
...

Pot Hisenda accedir a la informació dels meus ordinadors ?

Hisenda ja ha anunciat que intensificarà les inspeccions a les seus físiques on es desenvolupi l'activitat dels contribuents , amb la finalitat, entre altres , d'accedir al contingut dels seus ordinadors ....