3 resultats per a tag: autònoms


Autònoms i Empreses: Obligatorietat de incorporar-se al sistema RED

T'expliquem què és el sistema RED, per què és tan important donar-te d'alta si ets autònom i els nous canvis en les comunicacions si ets una empresa....

Autònoms: Novetats importants a Octubre 2015

El 10-10 -15 entra en vigor la Llei 31/2015, que actualitza la normativa que regula els treballadors per compte propi o autònoms. Les modificacions afecten els incentius, l'autoocupació, al TRADE i a la prestació de cessament d'activitat. ...


Retenció IRPF dels treballadors autònoms professionals amb menors rendes

L'art. 122. Tres del RD-Llei 8/2014 introdueix la DA Quaranta la Llei 35/2006, amb efectes des 05/07/2014, per establir en el 15% el percentatge de retenció i ingrés a compte per als autònoms professionals quan el volum de rendiments íntegres de tals activitats corresponent a l'exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros  i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l' esmentat exercici.