Presentació telemàtica obligatòria de llibres d’empresa

Al 2013, es va aprovar la Llei 14/2013 d’Emprenedors, per la qual s’establia com a requisit indispensable que tots els llibres obligatoris que han de portar les empreses (llibre d’inventaris i Comptes Anuals, un llibre Diari, i també els llibres d’actes de les juntes generals i òrgans col·legiats de la societat si funcionen mitjançant un consell d’administració) s’han de legalitzar de manera telemàtica.

Aquest procediment només es pot dur a terme mitjançant un programari subministrat pel Registre Mercantil, Legalia, que podem descarregar a través d’aquest enllaç.

Abans, hem de preparar els llibres, de la següent manera:

  • Els llibres de comptabilitat (Diari, Inventari i Comptes Anuals), confeccionats amb els nostres programaris comptables, i exportats en el format d’arxiu que volem legalitzar (recomanable PDF per la seva millor usabilitat). Un cop fets, es pot processar l’empremta digital amb Legalia.
  • Els llibres d’actes: Necessitarem les actes impreses, signades, escanejades en PDF i agrupades per anys.

Per poder legalitzar-los, necessitem ser usuaris registrats en el Registre Mercantil, amb l’objecte de facilitar tota la transmissió dels llibres comptables via telemàtica.

* Aquesta notícia conté informació de caràcter general, sense que constitueixi opinió professional ni assessoria jurídica i fiscal. Per a qualsevol consulta contacti amb nosaltres.

 


Sense comentaris per "Presentació telemàtica obligatòria de llibres d'empresa"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html