Pensió de Jubilació

La nova regulació recentment aprovada pel Reial decret llei 5/ 2013 pretén vincular l’edat de jubilació als augments de l’esperança de vida , racionalitzar l’accés als plans de jubilació anticipada i afavorir la prolongació de la vida laboral .

Les novetats més destacades són:

Jubilació parcial

 • Reducció de jornada entre un 25 i un 50 %.
 • Haver complert l’edat de 61 anys com a mínim el 2013 , edat que s’incrementa anualment fins al 2027 fins als 63/65 segons els anys cotitzats .
 • Celebrar un contracte de relleu de durada igual al temps que li falti al treballador substituït per assolir l’edat legal de jubilació ordinària .
 • Una antiguitat en l’ empresa d’almenys 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial .
 • Si el rellevista és contractat a jornada completa i de forma indefinida , la reducció pot arribar fins al 75 per cent .
 • Acreditar 33 anys de cotització a la data de la jubilació parcial .

 

Possibilitat de compatibilitzar la pensió i el treball

 • Les persones que es jubilin , tant si treballen per compte d’altri com a pròpia , podran compatibilitzar la pensió i continuar treballant , sempre que acumulin tants anys cotitzats durant la seva vida laboral com per no tenir cap coeficient reductor per a aquesta matèria , actualment 35 anys .
 • El treball compatible pot ser a temps complet ia temps parcial .
 • La pensió que correspongui inicialment es reduirà al 50% i s’exclou els complements a mínims .
 • Cotitzaran només per les prestacions d’IT i contingències professionals .
 • Tindran la consideració de pensionistes .
 • Les aportacions que realitzin en aquesta situació no milloraran la seva pensió . Quan deixin de treballar percebran de nou la pensió reconeguda inicialment .


Jubilació anticipada forçosa

 • L’edat mínima per acollir-se a la jubilació anticipada forçosa serà quatre anys abans de complir l’edat legal que en cada cas sigui aplicable .
 • Hi ha d’haver cotitzat un període mínim de 33 anys .
 • Han d’estar inscrits en l’oficina d’ocupació , almenys sis mesos abans de la sol · licitud de la pensió .
 • El cessament en el treball ha d’haver estat motivat per alguna de les causes següents :
 • Acomiadament col · lectiu , art .51 E.T.
  • Acomiadament objectiu , art . 52 , apartat c ) E.T.
  • L’extinció del contracte en empreses en concurs Art.64 , Llei 22 /2003, de 9 de juliol .
  • Mort , jubilació o incapacitat de l’ empresari individual o extinció de la personalitat jurídica del contractant .
  • Extinció del contracte per causa de força major . Art 51.7 del E.T.
  • Extinció del contracte de la dona treballadora per ser víctima de violència domèstica .
 • La pensió es reduirà amb uns coeficients que van del 7,5 al 6 % per any de jubilació anticipada .

Jubilació anticipada per voluntat del treballador .

 • Tots els treballadors podran jubilar dos anys abans de l’edat legal que sigui aplicable , sempre que hagin cotitzat 35 anys .
 • Tindran una reducció de la seva pensió entre un 8 i el 6,5 % per any de jubilació anticipada .

Subsidi d’atur per a majors de 55 anys .

 • Els treballadors majors de 55 anys , per tenir dret al subsidi d’atur hauran d’acreditar manca de rendes , és a dir , quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar , inclòs el sol · licitant, dividida pel nombre de membres no superi el 75% del salari mínim interprofessional , exclosa la part proporcional de les dues pagues extraordinàries .

 

Per descarregar el pdf clica aquí .

 


Sense comentaris per "Pensió de Jubilació"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada