Nou reglament de facturació

RD 1619/2012 DE 30 DE NOVEMBRE DE 2012
El passat dissabte 1 de desembre , es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret
1619/2012 pel qual es va aprovar el nou Reglament de Facturació .
Aquesta nova norma deroga i substitueix l’anterior Reglament aprovat pel Reial Decret
1496/2003 i incorpora la transposició de la Directiva 2010/45/UE , d’obligat compliment.
A grans trets , les novetats introduïdes per aquest nou Reglament pel que fa al
anterior són les següents :

• No hi ha obligació d’expedir factura en el cas de determinades prestacions de
serveis financers i d’assegurances , llevat que estiguin subjectes i no exemptes .

• S’estableix un sistema de facturació basat en dos tipus de factures :
– La factura completa o ordinària .
– La factura simplificada ( que substitueix als tiquets ) .

• Es dóna un decidit impuls a la facturació electrònica com a element de reducció de
costos i increment de la productivitat en les empreses i se li atorga el mateix tracte que
a la factura en paper . Nova definició de factura electrònica .

• Finalment , s’estableix un termini per a l’expedició de les factures, que afecta per igual a
les operacions realitzades per altres empresaris o professionals , tant interiors com
transfrontereres i fins i tot a les factures recapitulatives .

 

Per a més informació sobre el nou reglament de facturació descarrega el PDF aquí

 


Sense comentaris per "Nou reglament de facturació"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html