Novetats fiscals 2012

El govern ha introduït un gran paquet de mesures per procedir a la correcció de l'actual situació de dèficit en què ens trobem, pel que fa a l'àmbit fiscal, ha introduït modificacions en la normativa relativa a l'IRPF, IS, IVA, IBI així com altres disposicions relatives a la llei general tributària, incrementant amb elles la càrrega tributària tant per a persones físiques com per a persones jurídiques....

Llegir més


Nou reglament de facturació

RD 1619/2012 DE 30 DE NOVEMBRE DE 2012 El passat dissabte 1 de desembre , es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 1619/2012 pel qual es va aprovar el nou Reglament de Facturació . Aquesta nova norma deroga i substitueix l'anterior Reglament aprovat pel Reial Decret 1496/2003 i incorpora la transposició de la Directiva 2010/45/UE , d'obligat compliment....

Llegir més