Liquidació de l’ITP per arrandaments

L’Agència Tributària ens recorda l’obligació de liquidar l’impost ITP també per als arrandaments exempts d’IVA.

 

Què és l’ITP?

És l’impost de transmisions patrimonials; un impost indirecte que es paga a la Comunitat Autònoma.

Grava tres fets imposables:

  • Transmissions de béns o cessions de drets d’ús de béns “entre vius”, com la compravenda d’un cotxe o el lloguer o compra d’una casa.
  • Operacions de constitució de societats, d’ampliació o reducció de capital, fusió, entre altres operacions habituals en el món de les empreses.
  • Actes jurídics documentats: grava la formalització de certa documentació mercantil i notarial.

En aquest cas ens centrarem en l’impost en transmissions patrimonials oneroses, relacionades amb lloguer o arrandament.

Què implica l’ITP?

L’article 10.2 del RD Legislatiu 1/1993, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost, estableix que si en el contracte d’arrendament es pacta la repercussió de despeses a l’arrendatari, com per exemple IBI, porteria, despeses comunitàries, etc., aquests imports també formaran part de la base imposable.

Quí ha de pagar l’ITP?

La normativa estableix què l’obligat a pagar és el comprador, en el cas del lloguer és l’inquilí qui paga l’ITP.

Cóm es calcula l’ITP?

La llei estableix que “en els contractes d’arrendament de finques urbanes subjectes a pròrroga forçosa es computa, com a mínim, un termini de durada de tres anys”

En cas que en l’arrendament s’estableixi un aval personal de tercers s’ha de tenir present que aquest fet està també subjecte a ITP, pel total de l’import avalat, amb un tipus de l’1%. El contribuent en aquest cas és el creditor finançat, és a dir, el propietari.

 

¿Necessites assesorament per a presentar l’ITP? Parla amb el nostre equip d’assessors fiscals, o posa’t en contacte amb nosaltres i et truquem!


Sense comentaris per "Liquidació de l'ITP per arrandaments"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.