Legal


És legal llogar el meu habitatge a Airbnb o similars?

Arrendar un habitatge de la seva propietat a través d'una plataforma de lloguers d'internet és legal, sempre que es tingui en compte els següents aspectes....

Llegir més


Model 720: Què és i què hem de presentar?

De l'1 de gener i fins el 31 de Març es dóna el termini per presentar el Model 720, que obliga a declarar tots aquells béns i drets situats a l'estranger ....

Llegir més


Les hipoteques multidivises declarades parcialment nul·les

El 15 de Novembre de 2017, el Tribunal Suprem va reafirmar la declaració de nul·litat parcial de les hipoteques multidivises. Per què i com ens pot afectar? ...

Llegir més


Despeses hipotecàries: Què son i cóm reclamar

A aquesta entrada breu us expliquem què són les despeses hipotecàries, quines poden reclamar-se i com fer-ho. ...

Llegir més