Laboral


Autònoms i Empreses: Obligatorietat de incorporar-se al sistema RED

T'expliquem què és el sistema RED, per què és tan important donar-te d'alta si ets autònom i els nous canvis en les comunicacions si ets una empresa....

Llegir més


Registres de jornada diaris: Exigibles només a treballadors amb jornada parcial

Inspecció de treball ja no podrà exigir els registres de jornada diaris dels treballadors a temps complet únicament dels treballadors a temps parcial....

Llegir més


Registres de jornada diaris: nou criteri de la inspecció de treball

L'Estatut dels Treballadors en el seu article 35.5 obliga les empreses a completar registres de jornada diaris als empleats a temps complet només a efectes del còmput d'hores extres. Per això, fins fa poc, si el treballador no feia hores extraordinàries, l'empresa no estava obligada a computar la jornada diària de dit empleat. ...

Llegir més


Fix discontinu o contracte eventual: diferències pel treballador

socorrista como ejemplo de trabajador fijo discontínuo

Quina és la diferència entre un contracte eventual i un fix discontinu?

Segons la doctrina del TS, el contracte eventual ( a diferència del fix discontinu ) s'efectua quan la necessitat de treball és imprevisible i per tant, no compleix amb cap patró de repetició....

Llegir més