Avanç de la Reforma Fiscal de l’IRPF

La reforma de l’IRPF que actualment es tramita al Senat contempla, entre molts aspectes, la supressió d’alguns beneficis fiscals a partir del proper any.

Davant la proximitat de la fi de l’exercici 2014, els avancem algunes de les mesures que estan previstes, amb la finalitat que puguin planificar, avançar o retardar determinades actuacions o decisions, en el cas que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • La supressió de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual que preveu la reforma fiscal, implica que els llogaters de contractes d’arrendament d’habitatge habitual celebrats a partir de l’1 gener 2015 ja no podran aplicar la deducció per lesquantitatssatisfetespel lloguer.
  • Si és propietari i té previst llogar un pis com a habitatge, està previst suprimir la reducció del 100% del rendiment net obtingut quan l’arrendatari té una edat compresa entre els 18 i 30 anys, i només es podran deduir el 60%.
  • Pel que fa a la política de repartiment de dividends, a partir de gener de 2015 està previst eliminar l’exempció per als primers 1.500 euros percebuts com a dividends, però també redueix el tipus impositiu aplicable a la distribució de dividends.
  • Els plans de pensions i altres sistemes de previsió social també patiran canvis, com la reducció del límit màxim d’aportacions anuals amb dret a deducció. Destaquen les modificacions i novetats que afectaran al rescat de les aportacions dels plans de pensions.
  • Si té previst vendre un immoble, el projecte de reforma fiscal suprimeix els beneficis fiscals (coeficients d’abatiment i coeficients correctors de la inflació) que permeten reduir la càrrega fiscal sobre les plusvàlues generades per la revalorització dels béns immobiliaris. La supressió d’aquests beneficis afecta especialment a la venda d’immobles adquirits abans del 31-12-1994. Pel que sembla, i segons les últimes informacions, en la seva aprovació definitiva podria quedar suavitzat l’efecte d’aquestes mesures.
  • Els guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissió d’elements patrimonials s’integraran a la base imposable de l’estalvi, on els tipus impositius són inferiors, sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.


Sense comentaris per "Avanç de la Reforma Fiscal de l'IRPF"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html