Agenda Tributària de Març 2018

En aquesta publicació us desglossem l’agenda tributària prevista per març 2018.

FINS AL 20 DE MARÇ 

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques , premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

 • Febrer 2018. Grans empreses … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

IVA 

 • Febrer 2018. Autoliquidació … 303
 • Febrer 2018. Grup d’entitats, model individual … 322
 • Febrer 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions … 340
 • Febrer 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349
 • Febrer 2018. Grup d’entitats, model agregat … 353 
 • Febrer 2018. Operacions assimilades a les importacions … 380 

 

[highlight] * NOTA:
En el moment d’elaborar aquesta agenda, cap dels calendaris tributaris havien estat publicats per organismes oficials, per tant, l’hem confeccionat tenint en compte el calendari fiscal de l’any 2017. Algunes dates i / o models poguessin ser modificats, en aquest cas, en una propera publicació procediríem a la seva convenient actualització. [/highlight]


Sense comentaris per "Agenda Tributària de Març 2018"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.