Agenda tributària de Juliol 2018

En aquesta publicació es desglossem l’agenda tributària prevista per juliol de 2018.

FINS EL 2 

RENDA I PATRIMONI

• Declaració anual Renda i Patrimoni 2017 amb resultat de devolució, renúncia a la devolució, negatiu i ingrés amb domiciliació del primer termini … D -100, D-714 

• Règim especial de tributació per l’ Impost sobre la Renda de no Residents
per a treballadors desplaçats 2017 … 151 

IVA 

• Maig 2018: Autoliquidació … 303 

• Maig 2018: Grup d’entitats, model individual … 322 

• Maig 2018: Grup d’entitats, model agregat … 353 

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF DE CANÀRIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DEL IMPUSTO SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

• Any 2017… 282

 

FINS EL 20

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

• Juny 2018. Grans empreses … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

• Segon trimestre 2018 … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

 

Pagaments fraccionats Renda

• Segon trimestre 2018:

Estimació directa … 130

Estimació objectiva … 131

 

IVA

• Juny 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions … 340

• Juny 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349

• Juny 2018. Operacions assimilades a les importacions … 380

• Segon trimestre 2018. Autoliquidació … 303

• Segon trimestre 2018. Declaració-liquidació no periòdica … 309

• Segon trimestre 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349

• Segon trimestre 2018. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació … 368

• Segon trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions … 380

• Sol·licitud de devolució. Recàrrec d’Equivalència i subjectes passius ocasionals … 308

• Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca … 341

 

FINS EL 25

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

• Declaració anual 2017. Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural … 200, 206, 221

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DEL REF DE CANÀRIES I ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL )

• Any 2017. Entitats el període impositiu coincideixi amb l’any natural … 282

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

 

FINS EL 30

IVA

• juny 2018: Autoliquidació … 303

• juny 2018: Grup d’entitats, model individual … 322

• juny 2018: Grup d’entitats, model agregat … 353

 

FINS EL 31

NÚMERO D’ IDENTIFICACIÓ FISCAL

• Segon trimestre 2018. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit … 195

[highlight]A Sant Cugat Consulting t’ajudem a elaborar i presentar tots aquests impostos, posa’t en contacte amb nosaltres![/highlight]


Sense comentaris per "Agenda tributària de Juliol 2018"


    Vols fer un comentari?

    Pots escriure html

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.