Consulta l’Agenda Tributària del mes de Gener 2018

En aquesta publicació us desglossem l’agenda tributària prevista per Gener 2018, en la que s’inclouen els tràmits relacionats amb Renda i Societats i l’IVA.

FINS EL 2 DE GENER

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per 2018 i successius … 036/037

IVA

 • Novembre 2017. Autoliquidació … 303
 • Novembre 2017.Grupo d’entitats, model individual … 322
 • Novembre 2017. Grup d’entitats, model agregat … 353
 • SII: Remissió dels registres de facturació del primer semestre de 2017 … sense model
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per
  2018 i successius … 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per 2018 i successius … 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per 2018 i 2019 … 036
 • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per 2018 … sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats … 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats … 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats … 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2018 … 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2018, 2019 i 2020 … 036/037

FINS AL 22 DE GENER

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2017. Grans empreses … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Quart trimestre 2017 … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136

IVA

 • Comunicació d’incorporacions al mes de desembre. Règim especial del grup d’entitats … 039
 • Quart trimestre 2017. Serveis via electrònica ... 367

FINS AL 30 DE GENER

RENDA

Pagaments fraccionats

 • Quart trimestre 2017:
  • Estimació directa … 130
  • Estimació objectiva … 131

IVA

 • Desembre 2017. Autoliquidació … 303
 • Desembre 2017. Grup d’entitats, model individual … 322
 • Desembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions … 340
 • Desembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349
 • Desembre 2017. Grup d’entitats, model agregat … 353
 • Desembre 2017 (o any 2017). Operacions assimilades a les importacions … 380
 • Quart trimestre 2017. Autoliquidació … 303
 • Quart trimestre 2017 Declaració-liquidació no periòdica … 309
 • Quart trimestre 2017 (o any 2017). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349
 • Quart Trimestre 2017. Operacions assimilades a les importacions … 380
 • Resum anual 2017 … 390
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals … 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca … 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per 2018 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre del 2017 … 036/037
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu en l’any precedent … sense model

FINS AL 31 DE GENER

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2017 … 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu per a l’any precedent … sense model

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2017 … 345

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2017 … 184

 

*NOTA:
En el moment d’elaborar aquesta agenda, cap dels calendaris tributaris havien estat publicats per organismes oficials, per tant, l’hem confeccionat tenint en compte el calendari fiscal de l’any 2017. Algunes dates i / o models poguessin veure modificats, en tal cas, al número proper procediríem a la seva convenient actualització.

Sense comentaris per "Consulta l'Agenda Tributària del mes de Gener 2018"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html