Agenda Tributària de Febrer 2018

En aquesta publicació us desglossem l’agenda tributària prevista per febrer 2018.


FINS AL 20 DE FEBRER 

RENDA I SOCIETATS 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques , premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

 • gener 2018 Grans empreses … 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230 

IVA 

 • Gener 2018. Autoliquidació … 303
 • Gener 2018. Grup d’entitats, model individual … 322
 • Gener 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions … 340
 • Gener 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries … 349
 • Gener 2018. Grup d’entitats, model agregat … 353
 • Gener 2018. Operacions assimilades a les importacions … 380 

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS 

 • Declaració anual 2017 … 346 

FINS AL 28 DE FEBRER 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

 • Entitats l’exercici coincideixi amb l’any natural: opció / renúncia a l’opció, per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període de els tres, nou o onze mesos de cada any natural … 036 

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural l’opció / renúncia a l’opció, es exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos. </ i> </ p>

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS 

 • Any 2017 … 347

 

* NOTA:
En el moment d’elaborar aquesta agenda, cap dels calendaris tributaris havien estat publicats per organismes oficials, per tant, l’hem confeccionat tenint en compte el calendari fiscal de l’any 2017. Algunes dates i / o models poguessin ser modificats, en aquest cas, en una propera publicació procediríem a la seva convenient actualització.

Sense comentaris per "Agenda Tributària de Febrer 2018"


  Vols fer un comentari?

  Pots escriure html